Allmänna regler

Följande regler gäller för köadministrationen.

Allmänna regler: Sökande tas bort från kön när: - plats har förvärvats genom kommunens kö - när inte den årliga avgiften har betalats in inom föreskriven tid - när sökande inte går att nå på angiven adress eller telefonnummer - när oriktiga uppgifter av betydelse för registrering har lämnats - betalningen gäller per kalenderår, januari-december. Så ställer sig sökande i kö i till exempel september, gäller inte den avgiften för nästkommande år.
Nyheter
Det är lätt att ställa sig i kö till båtplats i karlstad. Så här gör du...
Läs mer...


Följande regler gäller för köadministrationen.
Läs mer...


Felanmälan har hand om den fysika båtplatsen.
Läs mer...

Main