Hur ställer jag mig i kö ?

Det är lätt att ställa sig i kö till båtplats i karlstad. Så här gör du...

Att stå i kö till en båtplats kostar f.n 150:-/hamn/kalenderår. Klicka på "Registrera dig", fyll i dina personuppgifter och klicka på "skicka". Nu är du inloggad. Fortsätt därefter med att välja vilken hamn du vill stå i kö till. Om du har båt fyller du i uppgifter om din båt. Saknar du båt idag så klickar du i rutan för "saknar båt". Det har ingen betydelse prioriteringsmässigt om du har båt eller inte. Du kan självklart stå i kö till flera båtplatser, men varje köplats kostar 150:- per hamn och kalenderår. När du är klar klickar du på "Ställ dig i kö". Inom en kort stund får du ett mail med användarnamn och lösenord. Betala köavgiften på bankgiro 405-2213 inom 30 dagar och ange "Köavgift båtplats" och namn på den som är registrerad. Man blir aktiv i kön först när inbetalningen är gjord. När betalning har skett kan du logga in för att se vilken plats du har i kön. Har du några funderingar kan du alltid skicka oss ett mail på karlstadskommun@karlstad.se Allmänna regler: Sökande tas bort från kön när: - plats har förvärvats genom kommunens kö - när inte den årliga avgiften har betalats in inom föreskriven tid - när sökande inte går att nå på angiven adress eller telefonnummer - när oriktiga uppgifter av betydelse för registrering har lämnats - betalningen gäller per kalenderår, januari-december. Så ställer sig sökande i kö i till exempel september, gäller inte den avgiften för nästkommande år.
Nyheter
Det är lätt att ställa sig i kö till båtplats i karlstad. Så här gör du...
Läs mer...


Följande regler gäller för köadministrationen.
Läs mer...


Felanmälan har hand om den fysika båtplatsen.
Läs mer...

Main