Välkommen till Karlstads kommuns båtplatskö

Karlstads kommun har allmänna båtplatser i Karlstad för uthyrning. Du måste registrera dig först innan du kan ställa dig i kö. Till vänster hittar du "- Registrera dig". Där skriver du in dina personuppgifter samt väljer vilken/vilka hamnar som du vill köa till. Det är först när du har betalat in avgiften som du kan se din köplats. Att stå i kö för en båtplats kostar 150 kr per hamn och kalenderår. Glöm inte att betala in avgiften varje år.

OBS! BETALAS PÅ BANKGIRO 405-2213 INOM 30 DAGAR!

Båtplatserna har olika servicenivåer, tre hamnar har grindar för att komma ut på bryggan och en (Lambergskanalen) har endast vägbom. De flesta av hamnarna har tillgång till färskvatten och el, se vilka under respektive hamn. Segelbåtar hänvisas till Karlstads Segelsällskap. All information och priser finns under respektive hamn, klicka på "-Visa hamnar" till vänster i menyn.

INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ansökningar till Karlstads kommuns båtplatskö. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och med laglig grund för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras.
Det är teknik- och fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvariga för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter


   

   

Nyheter
Det är lätt att ställa sig i kö till båtplats i karlstad. Så här gör du...
Läs mer...


Följande regler gäller för köadministrationen.
Läs mer...


Felanmälan har hand om den fysika båtplatsen.
Läs mer...

Main